Onderzoek

Om Safe-by-Design verder te ontwikkelen en te implementeren is onderzoek onontbeerlijk. Onderzoek naar bijvoorbeeld risicobeoordeling en beleidsinstrumenten om Safe-by-Design te stimuleren en in praktijk te brengen. Ook willen we met onderzoekers in gesprek gaan over de veiligheidsaspecten die samenhangen met hun eigen onderzoek en hoe daar goed mee om te gaan. Zodat onderzoekers eenvoudiger invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Doelen en activiteiten
Het streven van de overheid is Safe-by-Design robuust en vanzelfsprekend te maken voor onderzoekers en productontwikkelaars. Zodat onderzoekers (universitair en in het bedrijfsleven) invulling kunnen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hun rol in de veiligheidsaspecten die samenhangen met hun onderzoek(en).

Daarvoor is nog wel het een en ander nodig. Er is (praktijk)kennis nodig om Safe-by-Design in de verschillende vakgebieden daadwerkelijk in praktijk te brengen. En er zijn ondersteunende middelen, methoden en instrumenten nodig om Safe-by-Design te bevorderen. Die willen we samen met onderzoekers ontwikkelen.

Voorbeeld nanotechnologie
Recente verkenningen van Safe-by-Design rond nanomaterialen laten zien dat meer technische en wetenschappelijke kennis nodig is om veiligheid in een vroeg stadium van productontwerp in te kunnen schatten. Nederland speelt daarom een actieve rol in Europese initiatieven rond nanomaterialen en Safe-by-Design. In die initiatieven wordt gewerkt aan onder meer het ontwikkelen van test- en meetmethodes voor (eco)toxicologisch onderzoek, blootstellingsmetingen en de karakterisering van nanomaterialen, om risico’s vroegtijdig op te sporen en te voorkomen.

De voordelen van Safe-by-Design voor onderzoekers
Onderzoekers die inzetten op Safe-by-Design horen bij de koplopers op het gebied van innovatie, risicobeleid en veiligheid. Ze zijn multidisciplinair en hebben profijt van het uitwisselen van kennis en ervaring over verantwoord innoveren: onderling, met bedrijven en met de overheid, zowel nationaal als internationaal. Ze dragen bij aan functioneel en wetenschappelijk inspirerende ontwikkelingen, terwijl ze tegelijkertijd in een vroeg stadium risico’s voor mens en milieu inschatten en ondervangen. Daarbij ontwikkelen en gebruiken ze de nieuwste testmethodes en –strategieën. Zo krijgen ze een onderzoeksinstrumentarium en een mindset waarmee ze snel kunnen inspelen op de meest actuele nationale en internationale onderzoeksprogramma’s.

Samenwerking
De komende jaren gaan we met onderzoeksinstellingen en bedrijven via onder meer samenwerkingsagenda’s en onderzoeksprogramma’s werken aan een onderzoeksagenda voor Safe-by-Design. Ook op internationaal niveau gaan we verkennen hoe Safe-by-Design via onderzoeksprogramma’s verder ingevuld kan worden.

Daarnaast willen we nieuwe vormen van samenwerking tussen onderzoekers en beleidsmakers onderzoeken. Door het delen van kennis en methoden, ervaringen en nieuwe inzichten ontstaat de mogelijkheid te leren hoe de overheid Safe-by-Design kan stimuleren.

Meer informatie
Lees meer over onderzoek op: Documenten voor Onderzoek

Doe mee!

Ben jij een milieubewuste onderzoeker die graag een steentje wil bijdragen aan een veilige en gezonde leefomgeving? Wil je met ons meedenken over onderzoeksprogramma’s en samenwerkingsvormen? Meld je dan aan!

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.